Comau Poland Sp. z o.o.

Roboty przemysłowe, Systemy robotyki

Comau Poland Sp. z o.o.

OPROGRAMOWANIE SYMULACYJNE

Funkcjonalności oprogramowania
Automatyczna identyfikacja obciążenia: automatyczna identyfikacja obciążenia w celu optymalizacji ruchów robota
Wykrywanie kolizji: zatrzymanie awaryjne robota w przypadku kolizji, aby chronić sprzętu i wyposażenia
Synchronizacjia ruchów: skoordynowane i jednoczesne zarządzanie kilkoma robotami i pomocniczymi osiami (slider, kleszcze zgrzewalnicze, pozycjonery i inny sprzęt)
Śledzenie przenośników i czujników: śledzenie części będących w ruchu na przenośnikach liniowych i kołowych. Precyzja w odwzorowaniu danej ścieżki za pomocą różnych typów czujników zewnętrznych.
Technologia Joint Soft Servo: zdolność poszczególnych osi robota do poddania się siłom zewnętrznym, w razie gdy wymaga  tego dane zastosowanie.
Strefy ograniczające pracę robota: możliwość wyznaczenia stref ograniczających pracę robota
Dokładność absolutna: algorytm adaptacji rzeczywistej kinematyki do modelu matematycznego zaprogramowanego w trybie offline.
Robosim Pro: programowanie 3D w trybie off- line